Termeni și condiții de utilizare

Termeni și condiții 

Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiționată de respectarea termenilor și condițiilor generale detaliate mai jos. Dacă alegeți să vizitați site-ul și să accesați serviciile puse la dispoziție prin intermediul site-ului, vă asumați cunoașterea și acceptarea în totalitate a acestor termeni și condiții, care stau la baza contractului dintre Societate și dumneavoastră.

Platforma econtracte.ro este deținută de către SC JJR SOFTWARE 2022 SRL cu sediul în Timișoara, str. Ovidiu, nr.E7A, CUI 45521173, email office@econtracte.ro, jud. Timiș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timișoara sub nr. J35/268/2022, având CUI 45521173, email office@econtracte.ro. Pentru facilitarea transmiterii informațiilor, vom avea în vederea utilizarea termenului de „Societate” pentru a ne referi la SC JJR SOFTWARE 2022 SRLL, respectiv termenii „econtracte.ro” sau „site” pentru a ne referi la Platforma eContracte.ro.

1. Ce este eContracte.ro

eContracte.ro este o platformă creată pentru facilitarea creării și editării documentelor pe diverse domenii de activitate, explicitate ca atare pe site. 

Vă informăm că platforma eContracte îndeplinește toate condițiile de conformitate, aceasta fiind în acord cu cerințele impuse de OUG nr. 141 din 28 decembrie 2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de servicii digitale. 

eContracte funcționează în termeni optimi și este compatibilă cu majoritatea navigatoarelor de internet (Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox si Microsoft Edge). Cu toate acestea, Societatea nu poate garanta compatibilitatea Platformei cu toate echipamentele informatice, sistemele sau programe folosite de Utilizator, mai ales în situația în care nu sunt instalate ultimele actualizări a respectivelor sisteme/programe.

Serviciile oferite prin intermediul site-ului sunt exclusiv cele aferente domeniilor de activitate prezentate pe site. Pentru mai multe informații legate de serviciile disponibile pe Platformă, precum conținutul acestora, modalitatea de operare, preț etc. vă rugăm să verificați descrierea fiecărui serviciu prezentat pe site.

Vă rugăm să țineți cont de faptul că serviciile pe care le puteți accesa prin intermediul site-ului nu reprezintă consultanță fiscală, contabilă, juridică sau altele asemenea și nu înlocuiesc serviciile de specialitate din astfel de domenii recomandate pentru orice antreprenor.

2. Condiții pentru utilizarea site-ului

Pentru a putea accesa serviciile puse la dispoziție prin intermediul site-ului, trebuie să vă creați un cont personal pe site. În acest scop, vă rugăm să utilizați butonul „Creează un cont” sau „Testează” de pe pagina principală a site-ului și să parcurgeți în mod adecvat pașii necesari în vederea creării contului. Aveți obligația de a furniza informațiile care vă sunt solicitate și de a completa toate câmpurile în mod adecvat, complet, corect și real, așa cum acestea apar specificate în cuprinsul documentului de identitate. 

Contul poate fi accesat pe bază de parolă de acces, pe care o cunoașteți doar dumneavoastră. Sunteți pe deplin responsabil pentru păstrarea în siguranță a parolei de acces precum și a oricărei informații privind înregistrarea, autentificarea și contul. Un cont de utilizator asigură accesul în program în favoarea unei singure persoane. Aveți obligația de a nu transmite datele dumneavoastră de autentificare în favoarea unei terțe persoane. 

Poate să își creeze un cont pe site orice persoană fizică, indiferent de naționalitate, cu vârsta minimă de 18 ani împliniți la data creării contului sau juridică. Nu permitem cu bună știință persoanelor sub vârsta de 18 ani crearea de Conturi care să permită accesul la site. Orice accesare a site-ului de către minori direct sau prin intermediul tutorilor/reprezentanților legali se face pe propria răspundere a acestora. 

Site-ul poate fi utilizat doar pentru vizionare, creare cont, accesare cont personal, accesare produse/servicii existente pe site, pentru evaluarea și pentru recomandarea serviciilor noastre. Site-ul nostru nu poate fi utilizat pentru a se face vreo plată ilegală, frauduloasă, pentru a se posta sau transmite vreun material cu conținut defăimător, amenințător, obscen, indecent, instigator și altele asemenea. Ne rezervăm dreptul de a nu permite postarea și/sau de a șterge imediat și fără vreo notificare prealabilă orice comentariu de pe site care conține un limbaj nepotrivit, erori grave de scriere sau care ar putea să ne aducă un prejudiciu de imagine și/sau să ne creeze o stare de disconfort, nouă, autorilor materialelor de pe site sau clienților și vizitatorilor. Sunteți pe deplin responsabil pentru orice operațiune și/sau plată efectuată din cont prin utilizarea site-ului. 

Nu putem garanta utilizarea discontinuă și neîntreruptă a site-ului. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil. Vom lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil. Nu aveți dreptul să interveniți în operarea site-ului nostru și nici să luați vreo măsură de intervenție asupra echipamentului nostru informatic, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut. 

Ne rezervăm dreptul de a ne stabili în mod liber relațiile de colaborare pe site-ul econtracte.ro .

3. Cum devii utilizator econtracte.ro

Orice client care dorește acest lucru poate să se înregistreze pe site-ul nostru accesând butonul „Creează un cont” sau „Testează”, disponibil pe pagina principală, urmat de parcurgerea adecvată a pașilor solicitați în vederea înregistrării. 

Pentru înregistrare, vi se va solicita să vă introduceți numele și prenumele sau firma și reprezentant, adresa de email, numărul de telefon. Aveți obligația de a introduce o adresă de email validă, în caz contrar nu va fi posibilă continuarea procedurii de înregistrare pe site. Sunteți pe deplin responsabil pentru păstrarea în siguranță a parolei de acces precum și a oricărei informații privind înregistrarea, autentificarea și contul. Sunteți pe deplin responsabil pentru orice plată efectuată prin utilizarea site-ului nostru din contul dumneavoastră. Aveți posibilitatea de vă da acordul pentru primirea de newslettere. În acest mod veți fi la curent cu activitatea noastră pe site. 

De asemenea, puteți deveni utilizator econtracte.ro și în cazul în care sunteți unul dintre beneficiarii unui abonament de grup contractat de către angajatorul dumneavoastră. 

Vă informăm prin introducerea adreselor de e-mail aferente angajaților dumneavoastră în cazul achiziționării unui abonament de grup, vă asumați întreaga răspundere cu privire la validitatea respectivei adrese de e-mail și la dreptul dvs. de a ne furniza adresa de e-mail în scopul prelucrării acesteia pentru comunicarea invitației creării contului pe Platformă. Vă aducem la cunoștință că Societatea va utiliza adresa de e-mail a angajaților beneficiari ai unui abonament de grup, exclusiv în scopul comunicării invitației și nu își asumă niciun fel de răspundere cu privire la consimțământul persoanei respective de a i se prelucra adresa de e-mail, aceasta fiind responsabilitatea dvs. exclusivă.

În cazul achiziționării de abonamente, Societatea are dreptul de a modifica unilateral parametrii abonamentului cu informarea abonatului cu cel puţin 30 de zile înainte de operarea modificării. Abonatul are dreptul de denunţare unilaterală a abonamentului, în baza unei cereri scrise/transmise prin e-mail, fără plata niciunor penalităţi sau despăgubiri. Denunțarea va fi trimisă de abonat în termen de 30 zile de la primirea informațiilor de la eContracte legate de modificarea condițiilor abonamentului.

4. Plata si facturarea

Prețurile sunt afișate pe site, la fiecare produs/serviciu în parte, și includ valoarea TVA.

Plata produselor/serviciilor se efectuează în lei, prin virament bancar, conform facturii proforme primite în contul de administrare și pe e-mail.

Societatea va emite Clientului o factură fiscală pentru produsele/serviciile achiziționate de pe site, scop în care Clientul va furniza Societății toate informațiile necesare.

Factura fiscală pentru orice comandă (inclusiv pentru plățile recurente) va putea fi regăsită în contul clientului și descărcată de acolo. Odată emisă, o factură nu poate fi modificată.

5. Dreptul de retragere

Oferim o garanție de 100%, însemnând că, în ipoteza în care, într-un termen de 30 de zile de la asigurarea accesului în platformă, nu sunteți satisfăcut de econtracte.ro, vă puteți retrage din Contract fără a plăti, urmând a vi se șterge contul de acces la site.

Dreptul de retragere din contract operează în termen de 30 de zile calendaristice calculat de la data înregistrării pe site și poate fi folosit o singură dată. Mai exact, nu permitem crearea de conturi succesive, cu retrageri succesive. Țineți cont de faptul că econtracte.ro este un site de servicii, existente pe site la momentul la care vă înrolați, iar potrivit art. 16 lit. a) din OUG 34/2014, actualizată, sunt exceptate de la dreptul de retragere contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist. În cazul în care doriți să apelați la dreptul de retragere, nu trebuie decât să ne comunicați intenția dumneavoastră neechivocă prin email la office@econtracte.ro. Vă rugăm să ne comunicați datele dumneavoastră complete, tipul abonamentelor la care doriți să renunțați precum  și prețul acestora.

În cel mai scurt timp, veți primi prin email o confirmare a înregistrării cererii dumneavoastră de retragere. Cererea de retragere va fi primită numai dacă respectați termenul de 30 zile calendaristice de la data înregistrării.

Totodată, garanția și implicit, cererea de retragere, vor fi admise doar în ipoteza în care nu ați mai înregistrat nicio cerere în acest sens pe econtracte.ro.

Optarea pentru retragerea de pe site implică ștergerea contului de acces pe econtracte.ro.

Serviciile se consideră prestate complet la momentul la momentul la care aveți acces la conținutul Platformei.

6. Răspundere și Limitări

Prin crearea și utilizarea Contului, vă asumați răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (cod, user și parola) și pentru gestionarea accesării Contului, fiind responsabil în condițiile legii de activitatea derulata prin intermediul Contului. 

Prin accesarea site-ului, crearea Contului și utilizarea site-ului acceptați în mod expres și neechivoc Termenii și condițiile site-ului în ultima sa versiune comunicată în cadrul site-ului. Ulterior creării Contului, utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului. Sunteți responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori utilizați site-ul. 

Acceptarea Termenilor și condițiilor site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți. 

Societatea nu își asumă răspunderea pentru nici un fel de pierdere (materială, financiară, de date sau informații) care poate sa apară direct sau indirect din cauza informațiilor incluse pe site sau a nefuncționării sau funcționarii necorespunzătoare a acestui site. 

Nu putem fi responsabili pentru daune aduse calculatorului dumneavoastră sau viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării de către dumneavoastră sau navigării pe site-ul nostru sau descărcarea de către dumneavoastră a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe site-ul nostru. 

Nu suntem responsabili pentru orice prejudiciu, pierdere, revendicare, daune indirecte, incidente sau de consecință de orice tip, care decurge din sau are în vreun fel legătură cu orice utilizare a site-ului nostru sau a conținutului, datelor, materialelor sau informațiilor găsite în acesta, cu orice neîndeplinire sau întârziere (inclusiv fără limitare utilizarea sau incapacitatea de a utiliza orice componentă a acestui site pentru achiziționare sau plată), sau executarea sau neexecutarea de către noi sau de către orice furnizor, chiar dacă noi sau furnizorul nostru am fost avizați de posibilitatea de daune aduse acestor părți sau oricărei alte părți. 

Această exonerare de răspundere se aplică oricăror daune sau prejudicii cauzate de orice lipsă a performanței, eroare, omisiune, întrerupere, eliminare, defect, întârziere în operare sau transmisie, virus de calculator, defecțiune a liniei de comunicare, furt sau distrugere sau acces neautorizat la, modificarea, sau utilizarea înregistrării, fie pentru încălcarea contractului, comportament dăunător, neglijență, sau în baza oricărei cauze de acțiune.

7. Reclamații

Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe site-ul nostru, efectuarea unei comenzi, aspecte legate de comanda efectuată, aspecte legate de înscrierea la evenimente și alte asemenea, ne va fi comunicată direct, prin email la adresa office@econtracte.ro. 

Nemulțumirea dvs. va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii dvs., în termen de cel mult 48 ore, raportate la o zi lucrătoare. 

Clientul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus proprietarului site-ului prin aceste acțiuni. 

Orice reclamație se depune în termen de maxim o lună de la data sesizării situației reclamate.

8. Proprietate intelectuală

Conținutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte și altele asemenea, precum și întreg conținutul informațiilor cuprinse pe econtracte.ro și a altor programe online comercializate prin intermediul site-ului sunt proprietatea exclusivă a SC JJR SOFTWARE 2022 SRL. Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site sau pe platformele/programele la care cumpărați accesul prin intermediul site-ului, fără permisiunea expresă acordată în scris de către SC JJR SOFTWARE 2022 SRL. Nu este permis să transmiteți în favoarea unei terțe persoane parola dvs. de acces la econtracte.ro. 

Niciun Client nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site sau vreun drept de proprietate intelectuală/ industrială asupra produselor și/sau serviciilor comandate de pe site. Niciun client nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru detalii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, identitatea operatorului și alte asemenea, consultați secțiunea „Politica de protecție a datelor” de pe site-ul nostru.

10. Newslettere

Cu ocazia creării unui cont pe site Clientul are posibilitatea de a-și manifesta acordul cu privire la primirea de Newslettere. 

Newsletterul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra produselor, serviciilor, evenimentelor, promoțiilor, etc. dintr-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea proprietarului cu referire la informațiile conținute de acesta. 

Clientul își poate retrage acest acord oricând, fără nicio obligație, prin accesarea butonului Dezactivare din partea de jos a fiecărui Newsletter primit.

11. Forța majoră

Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege, din motive independente de părți. 

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 (cinci) zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

12. Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelegere intervenită între proprietarul site-ului și Client în legătură cu raporturile decurgând din utilizarea site-ului urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente material din Cluj-Napoca.

13. Dispoziții finale

Acest site este deținut de către SC JJR SOFTWARE 2022 SRL, care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții. Accesând și utilizând site-ul vă oferit automat și neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor și condițiilor de pe site. 

SC JJR SOFTWARE 2022 SRL are dreptul de a modifica Termenii și condițiile oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site. Aveți obligația de a citi Termenii și condițiile ori de câte ori accesați site-ul. Aveți obligația de a respecta întocmai Termenii și condițiile de pe site și nu puteți pretinde necunoașterea Termenilor și condițiilor de pe site, valabili la data accesării, utilizării și/sau plasării unei comenzi pe site. 

Administratorul site-ului își rezervă dreptul de a modifica structura si interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului in orice moment si la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția clienților prin intermediul acestui site fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală. 

Prezenții Termeni și condiții se completează cu aspecte/prevederi speciale cuprinse la descrierea produselor/servicilor disponibile pe site. În cazul în care intervin contradicții între prezenții Termeni și condiții și prevederile speciale mai sus amintite, au prioritate de aplicare prevederile speciale.


Ultima actualizare: 26/09/2023

Suport tehnic dedicat
Pe tot parcursul colaborării cu noi, oferim suport tuturor utilizatorilor platformei, indiferent de nevoia acestora, începând de la sesiuni de instruire, până la rezolvarea oricărui tip de sesizare.
Tutorial dinamic integrat în aplicație
Suport prin e-mail
Suport telefonic
eContracte foloșeste cookie-uri. Prin utilizarea site-ului acceptați folosirea acestora.
Aflați mai multe.Accept cookie.